Formularze

Formularz w wersji rtf lub doc można pobrać i wypełnić lokalnie na komputerze, wersja pdf nie jest edytowalna.

l.p. Nazwa formularza rtf doc pdf

Leśny materiał rozmnożeniowy (lmr)

1. Etykiety .rtf .pdf
2. Zgłoszenie na 14 dni przed planowanym terminem pozyskania leśnego materiału rozmnożeniowego z leśnego materiału podstawowego. .rtf .pdf
3. Zgłoszenie planowanej czynności mieszania leśnego materiału rozmnożeniowego. .rtf
4. Dokument informacyjny o leśnym materiale rozmnożeniowym przemieszczanym pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. .rtf .pdf
5. Wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego pochodzącego ze źródeł nasion lub drzewostanów. .rtf .pdf
6. Wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego pochodzącego z plantacji nasiennych lub drzew matecznych. .rtf .pdf

Rejestr dostawców:

7. Wniosek o zarejestrowanie w rejestrze dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego. .rtf .pdf
8. Wniosek o wprowadzenie zmian w rejestrze dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego. .rtf .pdf
9. Wniosek o wykreślenie z rejestru dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego. .rtf .pdf

Krajowy Rejestr Leśnego Materiału Podstawowego (KRLMP):

10. Wniosek o rejestrację Leśnego Materiału Podstawowego (LMP) w Krajowym Rejestrze. .rtf .pdf
11. Wniosek o zmianę regionu pochodzenia Leśnego Materiału Podstawowego (LMP) w Krajowym Rejestrze. .rtf

Protokoły:

12. Protokół kontroli dostawcy leśnego materiału rozmnożeniowego. .doc
13. Protokół z przeprowadzonej kontroli Leśnego Materiału Podstawowego. .doc
14. Protokół kontroli przestrzegania regionalizacji nasiennej na uprawie. .doc
15. Protokół kontroli zbioru leśnego materiału rozmnożeniowego. .doc
16. Protokół z czynności mieszania LMR. .doc
17. Załącznik do protokoł kontroli leśnego materiału podstawowego - klony .doc

Inne:

18. Wzory numerów stosowanych przez Biuro Nasiennictwa Leśnego. .rtf
19. Zgłaszanie oszustw związanych z obrotem roślinnym materiałem rozmnożeniowym na terenie Unii Europejskiej. .docx

 

Wyświetlana jest strona testowa. Prezentowane informacje mogą różnić się od oficjalnych rejestrów. Wnioski lub zgłoszenia, wytworzone i przedłożone przy użyciu tej strony, będą rozpatrywane w trybie testowym, to znaczy bez wpływu na stan prowadzonych przez Biuro Nasiennictwa Leśnego rejestrów. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowanie tego serwisu można zgłaszać do administratora strony.
bnl.gov.pl