Z wielką przykrością zawiadamiamy, że w dniu 22 września 2018 r. zmarł nasz pierwszy Dyrektor - założyciel Biura Nasiennictwa Leśnego, Ryszard Dzialuk.

Msza Święta żałobna odbyła się 28 września 2018 r. o godz. 10.00 w kościele pw. Św. Jana z Dukli w Warszawie przy ul. Bernardyńskiej. Po niej nastąpiła uroczystość pogrzebowa na Cmentarzu Parafialnym w Lipkowie.

Mgr inż. Ryszard Dzialuk wykształcenie leśne zdobył na Wydziale Inżynierii Leśnej Akademii Rolniczej w Kijowie. W swojej karierze zawodowej pracował na kierowniczych stanowiskach w wielu jednostkach związanych z polskim leśnictwem. Były to: Ośrodek Transportu Leśnego w Sobieszowie k/ Jeleniej Góry i w Opolu, Związek Zawodowy Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego, Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i Biuro Nasiennictwa Leśnego.

Był Naczelnym Dyrektorem Lasów Państwowych w latach 1983-1990, a Dyrektorem Biura Nasiennictwa Leśnego w latach 2004 – 2016.

W swojej pracy był zawsze oddany lasom i pracownikom lasów.

 

Wyświetlana jest strona testowa. Prezentowane informacje mogą różnić się od oficjalnych rejestrów. Wnioski lub zgłoszenia, wytworzone i przedłożone przy użyciu tej strony, będą rozpatrywane w trybie testowym, to znaczy bez wpływu na stan prowadzonych przez Biuro Nasiennictwa Leśnego rejestrów. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowanie tego serwisu można zgłaszać do administratora strony.