W dniu 23 marca 2018 roku Biuro Nasiennictwa Leśnego odwiedziło około 40 pracowników Nadleśnictwa Gostynin i kilku sąsiednich nadleśnictw. W trakcie wizyty zwiedzili pomieszczenia Biura i wysłuchali krótkiej prezentacji o naszej działalności wygłoszonej przez Dyrektora BNL - Leszka Gawrona.  • W gabinecie dyrektora BNL
  • Spotkanie w starej auli SGGW


 

Wyświetlana jest strona testowa. Prezentowane informacje mogą różnić się od oficjalnych rejestrów. Wnioski lub zgłoszenia, wytworzone i przedłożone przy użyciu tej strony, będą rozpatrywane w trybie testowym, to znaczy bez wpływu na stan prowadzonych przez Biuro Nasiennictwa Leśnego rejestrów. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowanie tego serwisu można zgłaszać do administratora strony.